Välkommen till mentlife

här på Mentlife bloggen uppmuntrar jag alltid interaktioner mellan akademi och Livsvetenskap Industri och delar mina egna erfarenheter för att förhoppningsvis bidra positivt till din personlig utveckling. Här kommer jag också att skriva om karriärtips tips för att hjälpa dig få dom bästa möjligheterna. 

Kontakta mig om du har några frågor!