Kan ditt yrke påverka en vårdnadstvist?

Jag kan börja med att kortfattat berätta lite om vårdnadstvist.

Gemensam vårdnad är den vanligaste vårdnaden i Sverige. År 2002 hade föräldrarna till nästan nittio procent av alla barn mellan 1 och 17 år gemensamt vårdnad om sina barn. Barn till gifta föräldrar är automatiskt i vårdnad av båda föräldrarna. Om föräldrarna senare skiljer sig, i de flesta situationer förblir vårdnaden gemensam.

En ogift mamma får ensam vårdnad om barnet. Om föräldrarna gifter sig senare, får båda vårdnad av barnet från den tidpunkten, såvida inte en domstol tidigare överlåtit vårdnad till en eller två särskilt utsedda vårdnadshavare. Om bara en av föräldrarna har vårdnad om barnet och föräldrarna vill ha gemensam vårdnad, kommer domstolen på deras ansökan att göra ett beslut i enlighet med deras begäran, såvida inte gemensam vårdnad är uppenbart oförenlig med barnets bästa. Alternativt kan föräldrarna få gemensam vårdnad genom att lämna in en begäran till skattemyndigheten. Om föräldrarna däremot inte kan komma överens, går ärendet över till en vårdnadstvist. Detta kan vara en väldigt krävande process för båda föräldrarna och det finns många aspekter som domstolen kollar på innan dom gör ett slutgiltigt bestult om vem som ska få vårdnaden. Jag skulle också rekomendera er att ta kontakt med en duktig jurist, detta kommer att underlätta otroligt mycket under vårdnadstvisten.

Vad kollar domstolen på under en vårdnadstvist?

Som jag nämde ovan är det många aspekter som domstolen kollar på men något som är viktigt att veta är att domstolen alltid sätter välmåendet av barnet först, detta inebär att allt som kan ses som skadande eller högst olämpligt för barnet ses som väldigt alvarligt när domstolen slutligen gör sitt beslut.

Detta kan alltså variera kraftigt från vårdnadstvist till vårdnadstivst då det är olika barn, olika föräldrar och helt olika situationer. Det som oftast värderas högst av domstolen är till exempel:

  • Hur engagerad föräldern är: Detta innebär att föräldern bör vara engagerad och finnas där för barnet, kunna hjälpa och uppfostra barnet.
  • Förmågan av att ta hand om barnet: Detta till skillnad från engagemang är att föräldern måsta ha möjlighet att ta hand om barnet. Det kan variera från ekonomiska aspekter till phsykiska aspekter. Någon med en stor skuld eller någon som är beroende av alkohol eller spel kommer i många fall inte ses som en person som har förmåga av att ta hand om ett barn.

Som jag nämde i början är det absolut viktigaste för domstolen att barnet ska må bra, inte hur mycket föräldrarna kanske vill ha vårdnad av barnet om det inte stämmer överrens med välmåendet av barnet.

Kan ditt yrke ha stor betydelse i en vårdnadstvist?

Ni kan säkert lista ut det här svaret baserat på vad jag redan har skrivit, detta beror såklart på vad det är för yrke du har. Alla situationer är såklart olika men i dom allra flesta fallen så är jag övertygad att yrket inte kommer att ha en stor betydelse, det finns dock så klart lite undantag som jag vill nämna. Efter som att barnets bästa är i fokus är det optimalt med ett vanligt 9-5 jobb eller iallafall ett jobb som ger dig den fritiden som krävs att kunna ta hand om ett barn. Det är alltså inte optimalt med jobb som kräver att man är borta från hemmet under långa perioder eller även mycket nattpass. Detta behöver såklart inte automatsikt göra att du förlorar vårdnad av barnet men det är en av aspekterna som skulle kunna ses som oläpligt för att ta hand om barnet, speciellt om det i kombination med annat som skulle anses vara dåligt för barnet.

Hoppas att detta inägg hjälpte er och att det går bra för er under den här tuffa tiden. Ni får såklart även läsa några av våra andra texter om ni är intresserade av karriärtips!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *