Dina rättigheter som anställd

Under mina år av erfarenhet är det en specifik fråga som jag har fått allra flest gånger. Nämligen, vad har jag för rättigheter som anställd? Detta är en ganska knepig fråga och det kräver att jag hänvisar till arbetsförmedlingen när jag svarar på den för att ge er ett så bra svar som möjligt och utan att råka få något fel. Med det sagt så sätter vi igång och tar reda på denna populära fråga!

Rättigheter

För att ge er an så bra helhetsbild som möjligt så kommer jag att dela upp detta i rättigheter och skyldigheter då dessa håller ihop och är lika viktiga. Vi börjar med att gå igenom rättigheterna enligt Arbetsförmedlingen.se:

 • Anställningsavtal
 • Arbetstider
 • Arbetsschema
 • Arbetsmiljö
 • Om du blir skadad
 • Om du blir sjuk
 • Om ditt barn blir sjukt
 • Semester
 • Föräldraledig

När det gäller Anställningsavtalet krävs det att avtalet inkluderar specifika saker, några exempel på dessa är:

 • arbetsgivarens namn och organisationsnummer
 • ditt namn och personnummer
 • anställningens längd med datum både för start och slut

Arbetstiderna är bestämda av arbetsgivaren men arbetslagen reglerar även detta så att arbetsgivaren inte kan sätta exakt vilka eller hur många timmar dom vill i veckan. Du kan läsa mer om arbetstidslagen här.

Ett arbetsschema är till för att sätta upp vilka dagar i veckan du ska jobba. vill arbetsgivaren inte att du ska komma in någon av dessa dagar av någon anledning måste arbetsgivaren ändå betala ut lön till dig för den dagen.

Arbetsgivaren har huvudansvar för arbetsmiljön och måste följa reglerna i arbetsmiljölagen.

Du ha rätt till ersättning vid arbetsskada.

Om du blir sjuk har du rätt att vara hemma från jobbet.

Om ditt barn blir sjukt har du rätt att vara ledig från arbetet med tillfällig föräldrapenning fram till att barnet har fyllt 12 år.

I Sverige har alla anställda rätt till 25 dagars semester under ett år oavsett ålder och anställningsform.

Som nybliven förälder har du rätt att vara hemma till dess att barnet är ett och ett halvt år gammalt.

Du kan läsa mer om alla dessa rättigheter på Arbestförmedlingen.se

Skyldigheter

Nu går vi över till dina skyldigheter som anställd, även dessa är enligt Arbetsförmedlingen:

 • passa och följa dina arbetstider
 • utföra dina arbetsuppgifter
 • följa instruktioner och ordningsregler
 • följa säkerhetsföreskrifter
 • använda skyddsutrustning om det behövs
 • fråga arbetsgivaren om du vill ägna dig åt en bisyssla
 • inte göra något utanför arbetet som kan skada din arbetsgivare
 • följa tystnadsplikten om du skrivit på ett sekretessavtal
 • tänka på att din rätt att kritisera arbetsgivaren är förenad med villkor
 • inte bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren.

Jag hoppas att den här artikeln hjälpte er att få koll på vilka rättigheter och skyldigheter ni har som anställda.